Technisch Beheer

Als het gaat om het beheren van onroerend goed, is het technische beheer het meest aansprekend. Het is voor iedere eigenaar van een appartement van het grootste belang dat het gebouw in goede staat is en blijft. De waarde van uw woning hangt er immers van af!

Godfroy V.v.E. Beheer onderhoudt nauwe samenwerking met technische installateurs die iedere dag bezig zijn met het technische beheer van vastgoed. Door het opstellen van goede onderhoudsplannen en het permanent volgen van de staat van onderhoud van het gebouw, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt.

U kunt ons voor verschillende zaken inschakelen:
 
* Ontwikkelen onderhoudsbeleid
* Opstellen en bewaken meerjaren onderhoudplanning (MJOP) 
* Technische beginopname
* Herinspectie
* Berekening servicekosten
* Investeringsbegeleiding
* Regelen klein dagelijks onderhoud
* Uitbesteden van en controle op het schoonhouden van het gebouw
 

Onderhoudsbeleid
Samen met u stellen we de uitgangspunten vast voor het onderhoudsbeleid. Het onderhoud van het pand en de openbare ruimten zijn bepalend voor de uitstraling van het complex. Daarom is een goed onderhoudsbeleid bepalend voor de waarde van uw bezit. 

Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP)
Wij vertalen het vastgestelde onderhoudsbeleid in meerjarenplannen. Hierin staat precies omschreven welke onderhoudswerkzaamheden in de loop der tijd moeten worden uitgevoerd en wat dit gaat kosten.

Uitbesteding onderhoud
De meerjarenplannen worden door ons in detail uitgewerkt tot in jaarplannen. Vervolgens maken we bestekken en vragen meerdere offertes aan bij uitvoerende bedrijven. Uiteraard hebt u, als u dat wilt, invloed op de keuze van deze bedrijven.
 
Technische beginopname
We beginnen onze beheeractiviteiten altijd met een zogenaamde beginopname. In detail en op deskundige wijze nemen we de staat van het onderhoud aan het gebouw en de technische installaties op. Samen met het vastgestelde onderhoudsbeleid vormt de beginopname de basis voor de onderhoudsplannen.
 
Herinspectie
Driejaarlijks stellen wij door middel van een herinspectie vast of de meerjarenplannen nog actueel zijn of aangepast moeten worden.
 
Servicekosten
Naast de dagelijkse en jaarlijkse kosten voor beheer, worden in de servicekosten ook de bedragen opgenomen die worden gespaard voor toekomstige uitgaven. Met onze berekeningen bent u in staat de maandelijkse servicekosten vast te stellen.
 
Investeringen
Bij veel V.v.E.'s leeft de wens om het complex te verfraaien of extra voorzieningen aan te brengen. Ook op dit gebied kunnen wij u ondersteunen en voorstellen uitwerken.
 
Klein dagelijks onderhoud
Voor het aannemen en afhandelen van onderhoudsklachten en ander dagelijks onderhoud zijn we 24 uur per dag bereikbaar. Wij kunnen, naast onderhoudsbedrijven uit de markt, hiervoor onze eigen mensen inschakelen.
 
Schoonhouden
In overleg met u stellen wij schoonmaakschema's op, selecteren wij schoonmaakbedrijven en controleren wij de uitgevoerde werkzaamheden.