Advisering

Onder advisering verstaan wij het in specifieke gevallen ondersteunen van het bestuur en vereniging. U kunt op bestuurlijk, technisch en financieel gebied een beroep op ons doen.
Denk bijvoorbeeld aan adviezen op het gebied van het splitsen van appartementsrechten, maken van splitsingstekeningen en splitsingsaktes of het opstellen van een huishoudelijk reglement.
Ook juridische zaken kunnen wij voor u begeleiden.
 
Werkzaamheden die niet tot de reguliere beheeractiviteiten behoren, worden op basis van een separate offerte uitgevoerd. Het is tevens mogelijk om de werkzaamheden in regie te laten uitvoeren. Op verzoek verstrekken wij u graag de uurtarieven van onze vakspecialisten.