Bestuurlijk Beheer

Godfroy V.v.E. Beheer biedt u alle voorkomende diensten op het gebied van bestuurlijk beheer. U kunt daarbij denken aan:
 
* Bestuurlijke ondersteuning
* Voorbereiden, begeleiden en notuleren van vergaderingen
* Voeren van ledenadministratie
* Opstarten nieuwe V.v.E.'s
* Activeren slapende V.v.E.'s
* Advisering
 

Bestuurlijke ondersteuning
Als bestuurslid van een V.v.E. weet u wat het besturen van u vergt. In ieder geval veel tijd, moeite en deskundigheid. Wij bieden u daar een professionele, complete en rendabele oplossing voor. Op uw verzoek voeren wij een deel of vrijwel alle werkzaamheden voor u uit.  

Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en stelt jaarverslag en begroting officieel vast. Ook biedt de ledenvergadering de mogelijkheid om over allerlei onderwerpen van gedachten te wisselen. Wij kunnen u daarbij veel werkzaamheden uit handen nemen. Bijvoorbeeld de voorbereiding van de vergadering, het adviseren over de onderwerpen en het notuleren.
 
Ledenadministratie
U kunt het secretariaat en de ledenadministratie met een gerust hart aan ons overlaten. Wij houden het ledenregister actueel en regelen de financiële consequenties van een verkoop.
 
Opstarten nieuwe V.v.E.'s 
Bij het opstarten van nieuwe V.v.E.'s werken we met vaste protocollen. Hierdoor wordt alles in één keer goed geregeld, in juridisch, financieel en technisch opzicht.
 
Activeren slapende V.v.E.'s 
Het komt nogal eens voor dat een V.v.E. door uiteenlopende redenen niet actief is. Hierdoor loopt u als eigenaar het gevaar dat bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud niet meer of te laat wordt uitgevoerd. Daardoor loopt de kwaliteit van het complex achteruit en daalt de waarde. Wij hebben de ervaring om uw V.v.E. op een snelle, slagvaardige manier weer nieuw leven in te blazen.
 
Advisering 
Het bestuur moet vaak antwoord geven op de meest uiteenlopende vragen. En dat lukt vanzelfsprekend niet altijd. In zulke gevallen kunt u ons inschakelen voor ondersteuning en advies.