Financieel en Administratief Beheer

Als het gaat om financieel administratie beheer voeren wij de meest uiteenlopende opdrachten uit. Van het openen van bankrekeningen tot en met het opstellen van jaarrekening en begroting. Een greep uit onze werkzaamheden:
 
* Financiële administratie
* Opstellen jaarbegroting
* Opstellen jaarverslag
* Incasseren servicekosten
* Factuurbehandeling- en betaling
* Leveren van periodieke overzichten
* Openen en beheer van bank/ spaarrekeningen
* Begeleiding kascommissie 
 
Administratie
Hieronder verstaan we het volledig voeren van de grootboekadministratie. Alle uitgaven en inkomsten worden hierin verwerkt. Ook zorgen wij ervoor dat de administratie altijd up-to-date is.
 
Jaarbegroting
Ieder jaar stellen wij de begroting voor het volgende jaar op. Na goedkeuring door de ledenvergadering, werken wij de begroting verder uit in een planning en te ondernemen acties.
 
Jaarverslag
Ten behoeve van de voorjaarsvergadering stellen wij de jaarrekening samen. Aan de hand van dit jaarverslag wordt het bestuur in de ledenvergadering gedéchargeerd voor het gevoerde beleid van het voorgaande jaar.
 
Servicekosten
Maandelijks innen we de servicekosten. Ook bewaken wij eventuele achterstanden.
 
Factuurbehandeling
Wij controleren, accorderen en betalen alle inkomende facturen. Uiteraard is het ook mogelijk de facturen eerst door het bestuur van de V.v.E. te laten goedkeuren.
 
Periodieke overzichten
Op verzoek van de V.v.E. kunnen wij elk gewenst financieel overzicht samenstellen.
 
Bank- en spaarrekeningen
We nemen u een hoop werk uit handen door het openen van rekeningen, het beheren en verwerken van de dagafschriften en het boeken in het grootboek. Ook dragen wij zorg voor een optimaal rendement door overtollige gelden te parkeren op een spaarrekening.
 
Kascommissie
Op verzoek van de kascommissie kunnen wij de controlerende taak vereenvoudigen door te adviseren en het opstellen van overzichten.